Zika-Virus-Encoded NS2A Disrupts Mammalian Cortical Neurogenesis by Degrading Adherens Junction Proteins

Ki Jun Yoon, Guang Song, Xuyu Qian, Jianbo Pan, Dan Xu, Hee Sool Rho, Nam Shik Kim, Christa Habela, Lily Zheng, Fadi Jacob, Feiran Zhang, Emily M. Lee, Wei Kai Huang, Francisca Rojas Ringeling, Caroline Vissers, Cui Li, Ling Yuan, Koeun Kang, Sunghan Kim, Junghoon YeoYichen Cheng, Sheng Liu, Zhexing Wen, Cheng Feng Qin, Qingfeng Wu, Kimberly M. Christian, Hengli Tang, Peng Jin, Zhiheng Xu, Jiang Qian, Heng Zhu, Hongjun Song, Guo li Ming

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Zika-Virus-Encoded NS2A Disrupts Mammalian Cortical Neurogenesis by Degrading Adherens Junction Proteins'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences