Use of first- and second-generation antipsychotic medications in older patients with schizophrenia in Asia (2001-2009)

Yu Tao Xiang, Julie Kreyenbuhl, Faith B. Dickerson, Gabor S. Ungvari, Chuan Yue Wang, Tian Mei Si, Edwin H. Lee, Yan Ling He, Helen F. Chiu, Shu Yu Yang, Mian Yoon Chong, Chay Hoon Tan, Ee Heok Kua, Senta Fujii, Kang Sim, Michael K. Yong, Jitendra K. Trivedi, Eun Kee Chung, Pichet Udomratn, Kok Yoon CheeNorman Sartorius, Naotaka Shinfuku

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Use of first- and second-generation antipsychotic medications in older patients with schizophrenia in Asia (2001-2009)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences