Single-Cell Analysis of Human Retina Identifies Evolutionarily Conserved and Species-Specific Mechanisms Controlling Development

Yufeng Lu, Fion Shiau, Wenyang Yi, Suying Lu, Qian Wu, Joel D. Pearson, Alyssa Kallman, Suijuan Zhong, Thanh Hoang, Zhentao Zuo, Fangqi Zhao, Mei Zhang, Nicole Tsai, Yan Zhuo, Sheng He, Jun Zhang, Genevieve L. Stein-O'Brien, Thomas D. Sherman, Xin Duan, Elana J. FertigLoyal A. Goff, Donald J. Zack, James T. Handa, Tian Xue, Rod Bremner, Seth Blackshaw, Xiaoqun Wang, Brian S. Clark

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Single-Cell Analysis of Human Retina Identifies Evolutionarily Conserved and Species-Specific Mechanisms Controlling Development'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds