Pleiotropic effect of common variants at ABO glycosyltranferase locus in 9q32 on plasma levels of pancreatic lipase and angiotensin converting enzyme

Takamasa Kayama, Hidetoshi Yamashita, Akira Fukao, Isao Kubota, Takeo Kato, Chifumi Kitanaka, Shinya Sato, Yoshiyuki Ueno, Tsuneo Konta, Yoko Shibata, Tetsu Watanabe, Shuichi Abe, Takuya Miyamoto, Sumito Inoue, Takehiko Miyashita, Kazunobu Ichikawa, Tetsuro Shishido, Takanori Arimoto, Hiroki Takahashi, Satoshi NishiyamaAmi Ikeda, Makoto Daimon, Toru Kawanami, Manabu Wada, Shigeki Arawaka, Hidetoshi Oizumi, Katsuro Kurokawa, Shingi Susa, Yuichi Katou, Wataru Kameda, Shingo Koyama, Shigeru Karasawa, Chifumi Iseki, Yoshimi Takahashi, Sumio Kawata, Takafumi Saito, Naohiko Makino, Kazuo Okumoto, Hiroaki Haga, Takeshi Sato, Chikako Sato, Hisayoshi Watanabe, Yuko Nishise, Rika Ishii, Akiko Matsuda, Tomohiro Tozawa, Kei Honma, Hiroto Narimatsu, Kyoko Shibata, Akiko Miura, Rina Inoue, Ai Numazawa, Kahori Kudo, Yoko Aita, Noriko Umezawa, Yuko Saito, Yumi Takahashi, Yuka Suzuki, Katsumi Otani, Atsushi Hozawa, Li Shao, Masatsugu Orui, Atsuko Kobayashi, Yuka Kanoya, Takiko Hosoya, Ikuko Suzuki, Mariko Otake, Yuko Morikagi, Akiko Sekimata, Manami Hiraka, Yumi Matsuda, Yoko Takeda, Yoko Matsunami, Tatsuya Horie, Shiho Sato, Mizue Inoue, Kaoru Baba, Gen Tamiya, Masao Ueki, Tomohiro Nakamura, Jamiyansuren Jambaldorj, Satoko Araki, Osamu Nakajima, Kazuei Takahashi, Kazuo Goto, Kimishige Ishizaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pleiotropic effect of common variants at ABO glycosyltranferase locus in 9q32 on plasma levels of pancreatic lipase and angiotensin converting enzyme'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences