Neurometabolic and functional connectivity basis of prosocial behavior in early adolescence

Naohiro Okada, Noriaki Yahata, Daisuke Koshiyama, Kentaro Morita, Kingo Sawada, Sho Kanata, Shinya Fujikawa, Noriko Sugimoto, Rie Toriyama, Mio Masaoka, Shinsuke Koike, Tsuyoshi Araki, Yukiko Kano, Kaori Endo, Syudo Yamasaki, Shuntaro Ando, Atsushi Nishida, Mariko Hiraiwa-Hasegawa, Richard A.E. Edden, Peter B. BarkerAkira Sawa, Kiyoto Kasai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neurometabolic and functional connectivity basis of prosocial behavior in early adolescence'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences