Hydrogen gas reduces hyperoxic lung injury via the Nrf2 pathway in vivo

Tomohiro Kawamura, Nobunao Wakabayashi, Norihisa Shigemura, Chien Sheng Huang, Kosuke Masutani, Yugo Tanaka, Kentaro Noda, Ximei Peng, Toru Takahashi, Timothy R. Billiar, Meinoshin Okumura, Yoshiya Toyoda, Thomas W. Kensler, Atsunori Nakao

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hydrogen gas reduces hyperoxic lung injury via the Nrf2 pathway in vivo'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences