Genotyping analysis of 3 RET polymorphisms demonstrates low somatic mutation rate in Chinese Hirschsprung disease patients

Zhen Zhang, Qian Jiang, Qi Li, Wei Cheng, Guoliang Qiao, Ping Xiao, Liang Gan, Lin Su, Chunyue Miao, Long Li

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genotyping analysis of 3 RET polymorphisms demonstrates low somatic mutation rate in Chinese Hirschsprung disease patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences