Evaluation of salivary exosomal chimeric GOLM1-NAA35 RNA as a potential biomarker in esophageal carcinoma

Yusheng Lin, Hongmei Dong, Weilun Deng, Wan Lin, Kai Li, Xiao Xiong, Yi Guo, Fuyou Zhou, Changchun Ma, Yuping Chen, Hongzheng Ren, Haijun Yang, Ningtao Dai, Lang Ma, Stephen J. Meltzer, Sai Ching J. Yeung, Hao Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Evaluation of salivary exosomal chimeric GOLM1-NAA35 RNA as a potential biomarker in esophageal carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences