Ethacrynic acid targets GSTM1 to ameliorate obesity by promoting browning of white adipocytes

Zhaomeng Cui, Yang Liu, Wei Wan, Yuyan Xu, Yehui Hu, Meng Ding, Xin Dou, Ruina Wang, Hailing Li, Yongmei Meng, Wei Li, Wei Jiang, Zengxia Li, Yiming Li, Minjia Tan, Dengke K. Ma, Yu Ding, Jun O. Liu, Cheng Luo, Biao YuQiqun Tang, Yongjun Dang

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Original languageEnglish (US)
JournalProtein and Cell
DOIs
StateAccepted/In press - 2020

ASJC Scopus subject areas

  • Biotechnology
  • Biochemistry
  • Drug Discovery
  • Cell Biology

Cite this