Effects of influenza vaccination on the risk of cardiovascular and respiratory diseases and all-cause mortality

Yangyang Cheng, Xinxi Cao, Zhi Cao, Chenjie Xu, Li Sun, Ying Gao, Yuan Wang, Shu Li, Cunjin Wu, Xin Li, Yaogang Wang, Sean X. Leng

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effects of influenza vaccination on the risk of cardiovascular and respiratory diseases and all-cause mortality'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds