Drug resistance mechanisms and novel drug targets for tuberculosis therapy

Md Mahmudul Islam, H. M Adnan Hameed, Julius Mugweru, Chiranjibi Chhotaray, Changwei Wang, Yaoju Tan, Jianxiong Liu, Xinjie Li, Shouyong Tan, Iwao Ojima, Wing Wai Yew, Eric Nuermberger, Gyanu Lamichhane, Tianyu Zhang

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Drug resistance mechanisms and novel drug targets for tuberculosis therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences