CTDP-32476: A Promising Agonist Therapy for Treatment of Cocaine Addiction

Zheng Xiong Xi, Rui Song, Xia Li, Guan Yi Lu, Xiao Qing Peng, Yi He, Guo Hua Bi, Siyuan Peter Sheng, Hong Ju Yang, Haiying Zhang, Jin Li, Mark Froimowitz, Eliot L. Gardner

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'CTDP-32476: A Promising Agonist Therapy for Treatment of Cocaine Addiction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences