Astragaloside IV attenuates myocardial fibrosis by inhibiting TGF-β1 signaling in coxsackievirus B3-induced cardiomyopathy

Ping Chen, Yeqing Xie, E. Shen, Gary G. Li, Yong Yu, Cassie B. Zhang, Yingzhen Yang, Yunzeng Zou, Junbo Ge, Ruizhen Chen, Haozhu Chen

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Astragaloside IV attenuates myocardial fibrosis by inhibiting TGF-β1 signaling in coxsackievirus B3-induced cardiomyopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences