Aflatoxin biomarkers

Ronald K. Ross, Mimi C. Yu, Brian E. Henderson, Jian Min Yuan, Geng Sun Qian, Ji Tao Tu, Yu Tang Gao, Gerald N. Wogan, John D. Groopman

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Aflatoxin biomarkers'. Together they form a unique fingerprint.